Loading ...

Descripció

Presentació

“cos i ment” és una consulta privada de psicologia clínica i psicoteràpia inaugurada l’any 2006. D’orientació psicoanalítica pretén ajudar en el malestar i conflictes dels pacients (infants, adolescents i/o adults)

El patiment, sigui per conflicte o per mancança, és inherent a l’ésser humà.

Ansietat, tensions, somatitzacions, desmotivació, agressivitat, inhibició, excitació, retards en el desenvolupament, desatenció, trastorns de conducta, bloquejos, trastorns sexuals, dificultats en l’aprenentatge … són algunes de les múltiples manifestacions simptomàtiques que hom pot patir.

En psicoteràpia psicoanalítica s’entén el símptoma com la forma particular que cada individu o grup d’individus (si es tracta d’una parella, grup familiar…) té per trobar l’equilibri, entre el món intern i l’adaptació a l’entorn, que s’ha perdut.

L’objectiu de la teràpia no és eliminar el patiment sinó trobar formes més adaptatives de funcionament. A través d’una escolta activa i atenció a la individualitat i particularitat de cada pacient, es possibilita una nova mirada de la realitat conflictiva per una banda i del món intern per una altra que fa que el subjecte es posicioni d’altra manera, disminueixi l’experiència dolorosa i es promogui el canvi i el creixement personal.

“cos i ment” té l’objectiu de promoure la salut física i mental a través del treball psicològic i psicoterapèutic del nen, adolescent o adult ja sigui de forma individual o en el context de les relacions causa o manifestació del patiment.

Psicologia clínica

La psicologia clínica és l’especialització de la psicologia que fa prevenció, diagnòstic i tractament de qualsevol tipus de trastorn mental o dificultat emocional i/o conductual en els diferents contextos en que aquests poden tenir lloc.

Psicoteràpia

És un tractament psicològic que incideix en les manifestacions psíquiques, físiques o interpersonals del malestar humà a fi de reduir-ne el patiment i promoure la capacitat de viure saludablement.

La intervenció es fa a través de la paraula (adults) i també el dibuix, el joc, la representació escènica, psicomotriu… (nens). Es dóna en un context determinat (consulta) i amb una periodicitat en el temps, partint d’un contracte verbal amb el pacient i/o representant legal.

Història

Innauguració

L’abril 2006 s’inaugura el centre cos i ment com centre privat interdisciplinar format per fisioterapeuta i psicòloga clínica amb atenció a la població infantil de 0-12 anys.

Nens, adolescents i adults

El 2009 cos i ment atén nens, adolescents i adults. Actualment, centrat en la psicologia clínica i psicoteràpia psicoanalítica, manté la idea inicial d’atenció a la globalitat, considerant la infuència mútua de cos i ment

Nou centre

El juny 2014 cos i ment canvia d’adreça. Ara està situat al c/ colom 38, baix 3 de Figueres