Loading ...

Psicologia adulta

La probabilitat de desajustos emocionals i patiment en la vida adulta és alta. A més de la possible predisposició personal, poden haver molts factors precipitants: La història personal, dols no elaborats, dificultats de connectar amb les pròpies emocions i necessitats, relacions personals complexes…

cos i ment ofereix atenció a aquells trastorns que generen malestar i dificulten el normal desenvolupament de l’activitat diària personal, relacional, professional.. i que requereixen d’una escolta individualitzada des de la subjectivitat.