psicoteràpia psicoanalítica
01nov.

En la psicoteràpia psicoanalítica s’estableix un procés de contenció, anàlisi i comprensió del patiment del pacient (qualsevol pacient: infant, adolescent, adult, parella, grup familiar… que pateix) a través de l’aliança terapèutica que s’estableix amb el psicoterapeuta, especialitzat en l’escolta i la comprensió dels conflictes psíquics. És fonamental l’actitud respectuosa, sense judici i no directiva del terapeuta perquè el pacient es pugui sentir acollit i afluixar així les seves defenses i resistències que el bloquegen.

Sovint el patiment s’expressa a través dels símptomes: ansietat, angoixa, somatitzacions, dispersió, baixa autoestima, inseguretat…

El patiment i/o símptomes té a veure amb els traumes o microtraumes soferts en la trajectòria vital, amb els desitjos sovint reprimits, no reconeguts, amb les emocions contingudes i no expressades (sovint ignorades, no escoltades ni per un mateix ni pels altres), amb les pors que paralitzen…

L’aliança terapèutica és fonamental pel bon desenvolupament de la psicoteràpia ja que en aquesta relació pacient-terapeuta es reprodueixen les dinàmiques relacionals que el pacient té fora de les sessions, les emocions experimentades amb les figures més significatives al llarg de la seva trajectòria. L’anàlisi i elaboració d’aquestes relacions permet evitar les repeticions en forma de símptomes que el porten a consultar.

El pacient té una part activa en aquest procés psicoterapèutic. L’objectiu és que el pacient pugui créixer a nivell personal, intern, que tingui un millor coneixement de si mateix, dels seus desitjos, de les seves defenses, que sigui capaç de preguntar-se sobre quina responsabilitat té ell en allò que li passa, quina relació hi ha entre els fets i experiències viscudes amb els símptomes o patiment actuals, què és allò que va repetint i produeix malestar.

La psicoteràpia produeix canvis interns, transformacions que donen un sentiment de més seguretat, tranquil·litat i fortalesa per afrontar la vida. És un nou equipatge que acompanya el subjecte i que repercuteix en les diferents esferes vitals. No es canvien els fets que han passat però sí la seva vivència interna. No evita els conflictes sinó que prepara per afrontar-los d’altra manera perquè hi ha una nova visió de la vida i de les dificultats.

 

Olga Prada Soler, psicòloga clínica i psicoterapeuta d’orientació psicoanalítica

Consulta “cos i ment”
C/ Colom 38 baix 3, 17600 Figueres
Tel. 972 51 49 74/ 619 89 25 16